Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Projekts "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”"

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002
Projekta darbības laiks: 01.10.2018 - 30.09.2022

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.


Projekta aktualitātes

09.09.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

31.05.2019. - Sociālo zinātņu doktores Joannas Lizutas lekcijas RTA


 -  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā


28.02.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.02.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā