Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Projekts "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”"

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002
Projekta darbības laiks: 01.10.2018 - 30.09.2022

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.


Projekta aktualitātes

29.06.2020. - RMDV kvalifikācijas eksāmenā vērtē audzēkņu radītās apģērbu kolekcijas

 

21.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed. Rita Burceva dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku


13.02.2020. - Ēnu dienā iepazīstina skolēnus ar dizainera profesiju

11.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

17.01.2020. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

14.01.2020. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

16.12.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

11.12.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

22.11.2019. - Lietuviešu lektores PhD Editas Gelbūdienes lekcijas RTA

07.11.2019. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

14.10.2019. - Stažēšanās laikā iepazīstina skolēnus ar dizaina jomas aktualitātēm

01.10.2019. - RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1.

26.09.2019. - RTA docente, Dr.paed. Svetlana Ušča uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.

26.09.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.

26.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.paed. Mārīte Rozenfelde uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā

26.09.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā

12.09.2019. - RTA lektore, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

31.05.2019. - Sociālo zinātņu doktores Joannas Lizutas lekcijas RTA

29.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

25.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

22.03.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

20.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā

12.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.03.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

28.02.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.02.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā