Projekta vadītāja

Prof. Sanita Lazdiņa – Sanita.Lazdina@rta.lv – līdz 1.11.2020.
Sandra Murinska – Sandra.Murinska@rta.lv – no 1.11.2020.

Projekta vadītājas asistents

Inga Kaļva-Miņina – Inga.Kalva@rta.lv – līdz 12.11.2021.

Aldis Kaļva - aldis.kalva@rta.lv - no 13.11.2021.

Projekta izpildītāji

Sandra Murinska – Sandra.Murinska@rta.lv – līdz 1.11.2020.
Ingars Gusāns – Ingars.Gusans@rta.lv – no 1.11.2020.
Mihails Kijaško - Mihails.Kijasko@rta.lv  - līdz 1.11.2019.
Mārtiņš Spridzāns - Martins.Spridzans@rta.lv - no 1.11.2019.

Iesaistītās personas

RTA personāls, Latvijas skolu skolotāji, doktoranti, ārzemju mācībspēki