Projekta vadītāja

Prof. Sanita Martena – Sanita.Martena@rta.lv – līdz 1.11.2020.
Sandra Sprudzāne – Sandra.Sprudzane@rta.lv – no 1.11.2020.
 Ingars Gusāns - Ingars.Gusans@rta.lv - no 17.06.2022. Atbildīgais par projekta vadīšanu uz S.Sprudzānes prombūtnes laiku.

Projekta vadītājas asistents

Inga Kaļva-Miņina – Inga.Kalva@rta.lv – līdz 12.11.2021.

Aldis Kaļva - aldis.kalva@rta.lv - no 13.11.2021.

Projekta izpildītāji

Sandra Sprudzāne – Sandra.Sprudzane@rta.lv – līdz 1.11.2020.
Ingars Gusāns – Ingars.Gusans@rta.lv – no 1.11.2020.
Mihails Kijaško - Mihails.Kijasko@rta.lv  - līdz 1.11.2019.
Mārtiņš Spridzāns - Martins.Spridzans@rta.lv- no 1.11.2019.

Iesaistītās personas

RTA personāls, Latvijas skolu skolotāji, doktoranti, ārzemju mācībspēki