10.02.2021. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

2021. gada 10. februārī RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā.

“Ar šo skolu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir jau ilgstoša sadarbība, jo mūsu akadēmijas sākumskolas skolotāju programmas studentes iepriekšējos gados piedalījās sportisko pasākumu organizēšanā studiju kursa “Kustību rotaļas” apguves laikā,” stāsta A. Kaupužs.

“Ar mentori mums ir labs kontakts. Viņa iepazīstināja ar attālinātā mācību darba procesu. Dalījās pieredzē par skolas akreditācijas gaitu attālinātajā režīmā, kas bija liels izaicinājums visas skolas kolektīvam. Stažēšanās laikā tiek pārrunāti aktuāli jautājumi par sporta stundu vadīšanas metodiku, par iespējām pielāgot esošo programmu attālinātām mācībām. Tiek vērotas arī tiešsaistes stundas, kur skolotāja ļoti radoši spēj motivēt bērnus aktīvi darboties un gūst arī atgriezenisko saiti par apgūto vielu. Lai gan esošā situācija prasa papildu laika resursus, radošie pedagogi spēj rast risinājumus un turpina izglītojošo procesu,” uzsver RTA docents A. Kaupužs.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 12. februārī.