29.12.2020. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

 

 Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 29.decembrī.