2020. gada 10. februārī RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā.

Kā stāsta M. Opincāne, tad pirmajās stažēšanās dienās notika komunikācija ar skolotājiem, iepazīšanās ar skolu, kā arī stundu hospitācija.

“Šajā skolā ir motivēti, spējīgi skolēni, ir augsts sasniegumu līmenis. Profesionāli, labi atalgoti, nepārstrādājušies skolotāji, ērta, labi aprīkota darba vide,” īsumā savos pirmajos iespaidos par skolu dalās RTA docente M. Opincāne.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 17. februārī.