2020. gada 1. oktobrī RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā.

“Akadēmijā es docēju bērnu literatūras kursus pamatskolas posmā – vecuma grupā no 1. līdz 6. klasēm. Vēlējos redzēt, kā skolotāji strādā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, un līdz ar to ir vajadzīga pastiprināta uzmanība. Gribēju redzēt, kā notiek darbs ar bērniem, kuriem ir vai nu valodas traucējumi, vai redzes, vai dzirdes traucējumi, vai garīga rakstura traucējumi,” stāsta Angelika. “Mana mentore ir skolotāja Ilona Saule. Man ir ļoti paveicies ar savu mentori, jo viņas mācību programma ir ļoti pārdomāta, un es varu sekot mācību procesam visās vecuma grupās, ko skola šobrīd piedāvā.”

RTA asociētā profesore A. Juško-Štekele atklāj, ka pirmais iespaids par skolu ir ļoti pozitīvs. “Visi skolotāji, kuru stundas es vēroju, strādā apbrīnojami, iedziļinās katra bērna vajadzībās. Stundas, ko vēroju, bija ļoti rūpīgi pārdomātas, ar dažādām darba metodēm – gan tāpēc, lai bērni nenogurtu, gan tāpēc, lai viņi izglītotos. Mani pārsteidz tie rezultāti, kādus skolotāji iegūst, jo progress bērnos ir acīmredzams. Savu stažēšanās sākumu vērtēju kā ļoti veiksmīgu,” saka A. Juško-Štekele.

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 5. oktobrī.