RTA personāla pirmie iespaidi par stažēšanos skolās

Projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” laikā Latvijas skolās notiek Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskā personāla stažēšanās.

=================

21.06.2021. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

25.05.2021. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

10.02.2021. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

02.02.2021. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā 

27.01.2021. -  RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

29.12.2020. -  RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

23.12.2020. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele dalās savos iespaidos par skolā pavadīto stažēšanās laiku

27.11.2020. - RTA docente, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

25.11.2020. - RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

27.10.2020. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

07.10.2020. - RTA docents, Dr.psych. Ēriks Kalvāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā

05.10.2020. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā.

 

 


21.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed. Rita Burceva dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 


11.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

17.01.2020. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

14.01.2020. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

16.12.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

11.12.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

07.11.2019. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.10.2019. - RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts

26.09.2019. - RTA docente, Dr.paed. Svetlana Ušča uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.

26.09.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.

26.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.paed. Mārīte Rozenfelde uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā

26.09.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā

12.09.2019. - RTA lektore, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

29.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

25.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

22.03.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

20.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā

12.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.03.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

28.02.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.02.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā