12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Ēnu dienas pasākums, kurā piedalījās jaunieši no dažādām Latvijas vietām. RTA docente, Mg. paed., Mg. art, Mg. design Diāna Apele, kura projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā stažējas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, Ēnu dienā aicināja savu mentori Veltu Dzerviniku kopā ar audzēkņiem viesoties akadēmijā un ēnot viņu.

RTA docētājas, mākslinieces un dizaineres Diānas Apeles ikdiena ir piesātināta ar dažādām radošām aktivitātēm. Ēnu dienā skolēni varēja iepazīt viņas darba nianses, noskaidrot vairāk par ar dizainu saistītām studiju programmām un dažādiem konkursiem un projektiem, kuros RTA studenti ar panākumiem piedalās. Tāpat skolēniem bija iespēja izstaigāt RTA, labāk iepazīstot modernās telpas, to skaitā arī dizaina darbnīcas, kā arī, protams, uzdot sev interesējošos jautājumus.

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Ēnu dienu  Latvijā rīko biznesa izglītības biedrību JA-YE Latvija.

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 13. februārī.