02.02.2021. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

2021. gada 2. februārī RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.

Skolas izvēle saistās ar ilggadēju sadarbību ar šo mācību iestādi. Laikā, kad RTA tika organizēta starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Māksla un mūzika kultūras diskursā”, arī šīs skolas pārstāvji piedalījās konferences laikā organizētajā modes skatē ar savām tērpu kolekcijām. Skolas vadība vienmēr ir aicinājusi sadarboties, piemēram, esmu piedalījusies žūrijas komisijas sastāvā skolā organizētajās modes skatēs, esmu viesojusies skolā Karjeras dienā ar mērķi popularizēt RTA dizaina programmas, skolēni ir viesojušies RTA. Tādēļ arī man bija vēlēšanās papildus iepazīties ar mācību procesa organizāciju un saturu,” stāsta S. Mežinska.

“Pirmie iespaidi, protams, ir labi, jo skolā ļoti augstā līmenī ir materiāli tehniskais nodrošinājums tieši profesionālās ievirzes jomā. Tās ir plašas, ar rūpnieciskām iekārtām nodrošinātas telpas un ideāli apstākļi skolēnu darbam,” saka RTA lektore. “Šobrīd stažēšanās notiek attālināti – Zoom platformā pievienojos nodarbībām vai arī strādājam kopā ar skolotāju Ilzi Šulju, kura iepazīstina ar moduļu programmas saturu, struktūru, metodisko materiālu, izstrādātajiem pārbaudes darbiem, testiem, skolā notiek arī individuālas konsultācijas skolēniem praktiskā darba veikšanai. Tā kā skolotāja ir ar lielu praktisko pieredzi, tad darbs rit ļoti interesanti.”

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 5. februārī.