2020. gada 14. februārī RTA docente, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”.

“Mentore Ineta Auzāne iepazīstināja ar skolas telpām, dažādām radošajām darbnīcām (zīmētavas, gleznotavas, kompozīcijas un sietspiedes darbnīcas, foto laboratorijas utt.) un teorētisko priekšmetu  kabinetiem, administrācijas un pedagogu telpām, kā arī ar bibliotēkas telpām un tās pieejamajiem resursiem. Apspriedām turpmākās sadarbības iespējas – par kopīgiem projektiem, izstādēm, konferencēm, savstarpējām ekskursijām,” stāsta D. Apele.

RTA docente atklāj, ka pirmais iespaids, apmeklējot šo mācību iestādi, bijis ļoti patīkams. “Skola ir pārcēlusies uz nesen renovētām telpās, tās ir skaisti un gaumīgi dizainētas, aprīkotas ar modernām jaunākajām tehnoloģijām, kas ir vajadzīgas mācību procesa nodrošināšanai. Skolas pagalmā notiek arī jaunās ēkas piebūves celtniecības darbi, ko ceru rudenī tuvāk apskatīt un iepazīt. Atmosfēra skolā ir ļoti draudzīga, atvērta jebkāda veida radošai sadarbībai,” stāsta D. Apele. “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina programmas ar šo iestādi sadarbojās jau iepriekš. Esam abpusēji braukuši ekskursijās – gan viņu skolotāji ar audzēkņiem uz RTA, gan mūsu pedagogi un studenti apmeklējuši “Saules skolu”. Esam “Saules skolas” audzēkņus un pedagogus aicinājuši ar modes skatēm piedalīties RTA organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Audzēkņu izstrādātie tērpi bija brīnišķīgi, tos viņi, kopā ar RTA studentiem un citiem viesiem, demonstrēja konferences 5 gadu jubilejā 2016. gadā. Pagājušajā gadā RTA dizaina programmu studentu projektu planšetes tika demonstrētas skolas izstāžu zālē.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 17. februārī.