Projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā no 2020. gada 1.septembra līdz 2021. gada 28.februārim prof., viesprofesore Nikole Nau (Nicole Nau) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju virziena “Valodu un kultūru studijas” studentiem vada lekcijas studiju kursos “Valodas apguves metodikas inovatīvie aspekti” un “Valodas tehnoloģijas praksē”.

Par to, kā šīs lekcijas vērtē paši studenti, savā pieredzē dalās profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, studiju modulis „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs” studentes Sandra Murinska un Laine Railīte.

“Lekcijas pie profesores Nikoles Nauas ir aizraujošas, un laiks paskrien nemanot. Nikole Nau ir harismātiska pasniedzēja, viņa joko un ir laipna pret studentiem. Lekcijas ir strukturētas, vienmēr ir skaidrs, par ko runāsim un ko lekcijā apgūsim. Profesorei ir izcilas zināšanas valodniecībā, lekcijās noder Nikoles Nauas piemēri un bagātīgā pieredze valodu apguvē un mācību līdzekļu izstrādē,” stāsta S. Murinska.

“Jau trīs nedēļas mums ir bijusi iespēja piedalīties profesores Nikoles Nauas lekcijās, kurās vienmēr varam dzirdēt viņas interesanto pieredzi un dalīties ar savām idejām. „Valodas apguves metodikas inovatīvo aspektu” kursā līdz šim esam lasījuši un diskutējuši par jauno mācību standartu, kā arī paralēlēm, kas to saista ar agrāk paustām atziņām, tāpat esam pētījuši mācību grāmatas, lai noskaidrotu, vai ir atrodami arī jauni, inovatīvi vingrinājumi un uzdevumi,” savos iespaidos dalās L. Railīte. “Otrs kurss ir „Valodas tehnoloģijas praksē”, kas aizrauj un ieinteresē vēl vairāk, jo esam pievērsušies tam, cik noderīgas var būt tehnoloģijas mācību procesā. Profesore jau tagad ir sniegusi lielu atbalstu topošajiem pedagogiem, jo iepazīstinājusi mūs ar dažādiem digitālajiem rīkiem, aplikācijām, to plašajām izmantošanas iespējām. Domāju, ka man un arī pārējiem studentiem šie kursi ir ļoti vērtīgi, jo katrā nodarbībā ir mazliet teorija un mazliet prakse, tātad varam eksperimentēt, dalīties zināšanās ar pārējiem. Profesore Nikole Nau noteikti piesaista studentus ar to, ka viņai ir liela pieredze, turklāt viņa sniedz piemērus un paskaidrojumus dažādās valodās, piedāvājot arī mums paskatīties uz vienu tematu no vairāku valstu pieredzes.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 22.septembrī.