Angelika Juško-Štekele

 Rēzeknes sākumskola

 √ Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

 Jānis Dzerviniks

  Preiļu 1.pamatskola

 √ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 Mārīte Rozenfelde

 Rēzeknes sākumskola

 √ Preiļu 1.pamatskola

 Antra Kļavinska

 √ Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 √ Preiļu Brīvā skola

 Svetlana Ušča

 Valmieras Gaujas krasta vidusskola

 √ Preiļu Brīvā skola

 Karīne Laganovska 

 √ Baltinavas vidusskola

 √ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 Mārīte Opincāne

 √ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 √ Rīgas Franču licejs

 Silvija Mežinska

 √ Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 Balvu vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

 Diāna Apele

 √ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola (Saules skola)

 Vladislavs Malahovskis

 √ Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

 √ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

 Svetlana Iļjina

 √ Rīgas Franču licejs

 √ Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

 Aivars Kaupužs

 Valmieras Gaujas krasta vidusskola

 √ Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

 Ingars Gusāns

 √ Baltinavas vidusskola

 √ Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 Rita Burceva

 √ Rīgas Franču licejs

 √ Rēzeknes sākumskola

 Ēriks Kalvāns

 Rēzeknes sākumskola

 √ Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

 Sandra Murinska

 √ Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

 Rīgas Franču licejs