2020. gada 6. martā RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā.

“Tā kā ar savu mentori – vēstures skolotāju Sandru Tarandu – biju jau pazīstams arī pirms stažēšanās, tad pirmajā stažēšanās dienā iepazinos ar skolas direktori un atsevišķiem skolotājiem,” stāsta V. Malahovskis. “Notika iepazīšanās arī ar skolas infrastruktūru. Telpu plānojums ir diezgan neparasts, jo sākotnēji būvniecības projekts bija paredzēts bērnudārza celtniecībai. Tā kā tā ir poļu ģimnāzija, tad blakus Latvijas valsts simbolikai skolā ir izvietota arī Polijas valsts simbolika. Skolēni papildus apgūst poļu valodu. Mentore mani iepazīstināja ar vēstures kabineta iekārtojumu, stundu saturisko plānojumu.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 9. martā.