RTA docētāju stažēšanās skolās laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.maijam

Nr.p.k. Docētājs Periods Īstenošanas vieta Skolotājs
1.  Antra Kļavinska  Marts - Maijs  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  Vita Borisa
2.  Ingars Gusāns  Marts - Maijs  Baltinavas vidusskola  Anita Ločmele
3.  Ingars Gusāns  Marts - Maijs  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  Sandra Kļaviņa
4.  Jānis Dzerviniks  Februāris - Maijs  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  Jānis Poplavskis
5.  Karīne Laganovska  Februāris - Maijs  Baltinavas vidusskola  Tatjana Bolgarova
6.  Mārīte Opincāne  Marts - Maijs  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  Olga Supe
7. Rita Burceva  Aprīlis  Rēzeknes sākumskola  Ruta Silicka
8.  Svetlana Iļjina  Marts - Maijs. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija  Olga Burova