1. PhD Joanna Lizut, lektore (doktora grāds sociālajās zinātnēs(Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Poland, Warsaw) 
    Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā strādā no 21.11.2018. līdz 31.05.2019
    31.05.2019. - Sociālo zinātņu doktores Joannas Lizutas lekcijas RTA

  2. PhD Edita Gelbūdiene (Edita Gelbūdienė), lektore (doktora grāds sociālajās zinātnēs)  (Kaunas University of Technology, Kaunas)
    Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā strādā no 01.10.2019. līdz 31.03.2020.

  3. Prof. Nikole Nau (Nicole Nau), viesprofesore  (habilitētā doktora grāds, specialitāte Vispārīgā valodniecība) (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany)
    Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā strādā no 01.09.2020. līdz 28.02.2021.


Ārzemju docētāju lekciju saraksts