Lekciju saraksts
Datums Lektors Studiju kursi
21.11.2018. - 31.05.2019. PhD Joanna Lizut, lektore  "Educating for future jobs" ("Izglītība nākotnes darbavietām")
21.11.2018. - 31.05.2019. PhD Joanna Lizut, lektore  "Cyberbullying - Prevention and Intervention, chalenges for social educators" ("Kiberiebiedēšana - iejaukšanās un novēršana, izaicinājumi sociālajiem pedagogiem")
21.11.2018. - 31.05.2019. PhD Joanna Lizut, lektore 

"Social work challenges" ("Izaicinājumi sociālajā darbā")

01.10.2019. – 31.12.2019. PhD Edita Gelbūdiene, lektore  „Health Psychology”  („Veselības psiholoģija”)
11.11.2019. – 12.11.2019. PhD Edita Gelbūdiene, lektore  „Personal health education for the quality of students life” (Veselības psiholoģija studentu dzīves kvalitātes uzlabošanai”)
10.01.2020. - 10.07.2020. PhD Edita Gelbūdiene, lektore 

„Psychology of Violence” („Vardarbības psiholoģija”)

„Social Pedagogic Victimology” („Sociālpedagoģiskā viktomoloģija”)

01.09.2020. - 28.02.2021. Prof. Nicole Nau, viesprofesore

“Valodas apguves metodikas inovatīvie aspekti”

“Valodas tehnoloģijas praksē”

01.04.2021. - 30.06.2021.    Prof. Gabriele Iannaccaro, viesprofesors

"Introduction to applied linguistics" ("Ievads lietišķajā valodniecībā")

02.05.2022.-
01.07.2022
Prof. Nicole Nau, viesprofesore Bakalaura darbu rakstītāju konsultācijas
05.09.2022. -  03.03.2022.  Prof. Nicole Nau, viesprofesore Svešvalodu mācīšanas metodika un doktorantes konsultēšana