Datums Lektors
Studiju kursi
21.11.2018. - 31.05.2019.
PhD Joanna Lizut, lektore 
"Educating for future jobs" ("Izglītība nākotnes darbavietām")
21.11.2018. - 31.05.2019. PhD Joanna Lizut, lektore  "Cyberbullying - Prevention and Intervention, chalenges for social educators" ("Kiberiebiedēšana - iejaukšanās un novēršana, izaicinājumi sociālajiem pedagogiem")
21.11.2018. - 31.05.2019. PhD Joanna Lizut, lektore  "Social work challenges" ("Izaicinājumi sociālajā darbā")
01.10.2019. – 31.12.2019.
PhD Edita Gelbūdiene, lektore 
„Health Psychology”  („Veselības psiholoģija”)
11.11.2019. – 12.11.2019. PhD Edita Gelbūdiene, lektore „Personal health education for the quality of students life” (Veselības psiholoģija studentu dzīves kvalitātes uzlabošanai”)
XX.01.2020. - XX.07.2020. PhD Edita Gelbūdiene, lektore

„Psychology of Violence” („Vardarbības psiholoģija”)

„Social Pedagogic Victimology” („Sociālpedagoģiskā viktomoloģija”)

01.09.2020. - 28.02.2021. Prof. Nicole Nau, viesprofesore “Valodas apguves metodikas inovatīvie aspekti

“Valodas tehnoloģijas praksē”