2020. gada 27. oktobrī RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā.

„Salīdzinājumā ar pirmo stažēšanos, kas notika klātiene, šī norit pavisam citādāk – attālināti. Lai gan sākumā šķita, ka tomēr vislabāk skolotāja darbu var novērtēt klātienē, tomēr, izmantojot platformu Zoom un piedaloties mācību stundās, kā arī konsultējoties ar skolotāju, varu secināt, ka tomēr šāds mācību veids man patīk,” saka S. Murinska.

RTA docente uzsver: „Manuprāt, man ir ļoti paveicies, jo skolotāja lieliski pārvalda elektronisko vidi, ar skolēniem viņa strādā Google Classroom, kas man bija jaunums, taču stažēšanās laikā ir iespēja to apgūt un praktizēt darbā ar studentiem.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 29. oktobrī.