2020. gada 7. februārī
RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska
uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

Pirmajā stažēšanās dienā RTA lektore iepazinās ar Apģērbu dizaina programmas skolotāju Skaidrīti Romančuku, ar skolas vidi, mācību telpām, to iekārtojumu, aprīkojumu, kā arī mācību saturu, programmas mācību priekšmetiem, izmantojamo literatūru un citiem materiāliem. „Apģērbu dizaina nodaļā valda radoša atmosfēra, jo vecākā kursa audzēkņi izstrādā savu noslēguma darbu projektus, kolekciju tērpus, savukārt citu kursu audzēknes gatavojas konkursam „Efektīvais kvadrāts”, kurā jādemonstrē savas prasmes radīt modeli, izmantojot ierobežotu auduma daudzumu,” stāsta S. Mežinska.

„Tā kā tuvākā laikā gaidāma gan profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas, gan programmas akreditācijas komisijas ierašanās, tad ikviens veicamais darbs rit ļoti rosīgi. Nodarbībās, kuras tika apmeklētas, audzēkņi strādā galvenokārt individuālā tempā dažādos apģērbu modeļu izstrādes posmos – zīmē skices, izstrādā kolekcijas tērpu detaļas un aksesuārus, piegriež modeļus, veic maketēšanu, sagatavo kolekciju aprakstus, skolotāja konsultē un ikvienam audzēknim sniedz ieteikumus atbilstoši veicamajam darba posmam vai aktuālajam jautājumam,” savos pirmajos iespaidos dalās S. Mežinska.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 11. februārī.