23.12.2020. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele dalās savos iespaidos par skolā pavadīto stažēšanās laiku

  

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 23. decembrī.