Projekta aktualitātes 2019.gadā

16.12.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

11.12.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

22.11.2019. - Lietuviešu lektores PhD Editas Gelbūdienes lekcijas RTA

07.11.2019. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

14.10.2019. - Stažēšanās laikā iepazīstina skolēnus ar dizaina jomas aktualitātēm

01.10.2019. - RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1.

26.09.2019. - RTA docente, Dr.paed. Svetlana Ušča uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.

26.09.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.

26.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.paed. Mārīte Rozenfelde uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā

26.09.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā

12.09.2019. - RTA lektore, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

09.09.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

31.05.2019. - Sociālo zinātņu doktores Joannas Lizutas lekcijas RTA

29.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

25.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

22.03.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

20.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā

12.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.03.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

28.02.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.02.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā