2019. gada 29. martā RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā


Pirmajā stažēšanās dienā A. Kļavinska iepazinās ar abām latviešu valodas skolotājām, iepazinās ar skolas vidi un mācību saturu, kas saistās ar latviešu valodu un literatūru.

„Bija interesanti redzēt, kā skolā sadzīvo vispārizglītojošais bloks ar mākslas bloku. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas pakļautībā, bet arī Izglītības un zinātnes ministrijas prasības ir jāievēro. Kā stāsta skolotāja, tad tas ir diezgan grūti, ņemot vērā, ka jaunieši, kuri te mācās, ir vairāk orientēti nevis uz akadēmisko izglītību, bet gan uz radošām izpausmēm.”

Kā atklāj A. Kļavinska, tad par skolu radies iespaids, ka te valda radoša un brīva atmosfēra: „Kad ienāc telpā, kur notiek visas radošās aktivitātes, tu redzi, ka jaunieši aktīvi darbojas un pasniedzējs ir kā konsultants.”