2019. gada 28. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā


J. Dzerviniks stažējas pie fizikas skolotāja, ģimnāzijas direktora Jāņa Poplavska. Runājot par pirmajiem iespaidiem, kas radušies, uzsākot stažēšanos, J. Dzerviniks stāsta, ka ģimnāzija viņam ir jau labi zināma, jo gan RTA, gan Izglītības, valodu un dizaina fakultāte (kuras dekāns viņš ir) jau daudzus gadus sadarbojas ar šo skolu.

„Stažēšanās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notiek, lai labāk izprastu skolas darbību. Pirmajā tikšanās reizē, satiekoties ar skolas direktoru, pārrunājām stažēšanās aktualitātes, darbības, kas ir veicamas, plānojot mācību stundu apmeklēšanu. Pārrunājām iespēju veikt kopīgu pētījumu, lai sagatavotu kopīgu publikāciju, līdz ar to apspriedām potenciālās tēmas. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir viena no 100 pilotskolām, kas piedalās projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, aprobējot mācību saturu. Pārrunājām ar šo tēmu saistītos jautājumus, kādas aktualitātes notiek aprobācijas procesā,” stāsta J. Dzerviniks.

Pirmā stažēšanās diena aizritēja, pārrunājot nianses par skolas darbību, iespējamo tālāko sadarbību ar RTA, kā arī vienojoties par mācību stundu vērošanu.