Projekta Nr.8.2.2.0/18/I/002 „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” laikā no 2018. gada 21. novembra līdz 2019. gada 31. maijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ar lekciju kursu uzstājās sociālo zinātņu doktore Joanna Lizuta (Joanna Lizut) no Januša Korčaka Pedagoģiskās universitātes (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka).

J. Lizutas lekciju kursa tēmas „Izglītība nākotnes darbavietām”, „Kiberiebiedēšana – iejaukšanās un novēršana, izaicinājumi sociālajiem pedagogiem”, kā arī „Izaicinājumi sociālajā darbā” skāra aktuālus jautājumus un raisīja interesi klausītājos.

Runājot par vienu no lekciju kursā apskatītajiem jautājumiem, J. Lizuta norāda, ka kiberiebiedēšanas apjomi pieaug un saskaņā ar statistikas datiem skolas, vecāki un sociālie pedagogi ir saskārušies ar šo problēmu, strādājot ar bērniem un jo īpaši – jauniešiem. „Manuprāt, nākotnē būs vēl vairāk problēmu, kas saistītas ar kiberiebiedēšanu un ļaunprātīgu tehnisko ierīču, piemēram, datoru, telefonu u.tml. izmantošanu, tāpēc mani šī joma interesē,” saka J. Lizuta.

Par galveno problēmas risinājumu J. Lizuta uzskata izglītošanu. „Novēršana, protams, ir pati svarīgākā, bet dažreiz to nav iespējams īstenot, tāpēc mums jāsāk izglītot savus bērnus ļoti agri, tiklīdz viņi sāk izmantot datoru un internetu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi piedalīties savu bērnu dzīvē un interesēs, jo mēs nevaram viņus atturēt no interneta lietošanas, bet varam būt viņu reālās un virtuālās dzīves daļa, jo tā viņiem ir svarīga. Skolās, protams, jābūt īpašiem noteikumiem un programmām, kā rīkoties gadījumos, kas saistīti ar agresiju un kiberiebiedēšanu, taču, bez šaubām, izglītošana ir galvenais rīks šīs problēmas novēršanā un risināšanā,” norāda lektore.

J. Lizuta ir pieredzējusi projektu dalībniece un vadītāja. „Galvenais ieguvums no dalības projektos ir iespēja iepazīt jaunas kultūras, satikt cilvēkus ar dažādu mentalitāti, izcelsmi un vēsturi. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc es iesaistos projektos. Uzskatu, ka informācijas apmaiņa cilvēku starpā, kontakti un mācīšanās vienam no otra dod vairāk iespēju, veicina domāšanu par nākotni un sniedz priekšstatu, ka vienā un tajā paša jomā ir dažādi uzskati,” viņa saka.

Studentiem un jaunajiem pētniekiem J. Lizuta iesaka piedalīties dažādos universitāšu rīkotajos pasākumos – konferencēs, meistardarbnīcās. „Lieliskas iespējas piedāvā Erasmus+ programma. Studentiem vajadzētu doties uz citām valstīm un tikties ar dažādiem cilvēkiem. Savukārt jaunajiem pētniekiem tā ir lieliska iespēja savākt materiālus un datus no citām valstīm. Dažreiz valda uzskats, ka visu var atrast internetā, bet tā nav taisnība, jo tiešs kontakts ir vissvarīgākais, un tieši to piedāvā projekti,” iedrošina J. Lizuta.