2019. gada 12. martā RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.
 

Pirmajā stažēšanās dienā M. Opincāne ar skolotāju, pie kuras uzsāka stažēšanos, ilgi pārrunāja dažādus problēmjautājumus, kas saistīti ar skolu un tās vidi, skolotāja sagatavoja savu stundu sarakstu, tika pārrunāts stažēšanās plāns.

M. Opincāne atzīst, ka skolēni ir mainījušies, ir ar pasaules pieredzi, piemēram, stundā, kuras tēma bija par pasaules valstu galvaspilsētām, klasē ir skolēni, kuri bijuši Barselonā, Leipcigā u.c. Tomēr, kā izrādās, skolēns, kuram klasē ir vislabākās angļu valodas zināšanas, nekur nav bijis, bet valodu iemācījies patstāvīgi.

„Ir šis kontrasts, kad redzam, ka 6. – 7. klasē bērni ļoti labi runā angliski, viņiem ir labas zināšanas, bet, runājot par tiem jauniešiem, kas atnāk studēt uz akadēmiju, jāteic, ka mēs jau neiegūstam tos labākos studentus, un tas ir tas sāpīgākais moments,” savos novērojumos dalās M. Opincāne.