2019. gada 20. martā 
RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns 
uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā,
bet 25. martā – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

Jau pirmajās stažēšanās dienās – gan Baltinavas vidusskolā, gan arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā – Ingars vēroja stundas, iesaistījās tajās, paužot savu viedokli.

Runājot par pirmajiem iespaidiem, kas gūti Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, I. Gusāns teic, ka tie viennozīmīgi ir pozitīvi. Atmiņā esot palikusi skolēnu tolerantā attieksme vienam pret otru, proti, krievu tautības skolēni nebaidās izteikties stundās, un, ja kļūdās, pārējie klasesbiedri viņus neizsmej.

Kā teic I. Gusāns, tad Baltinavas vidusskolā katra klase ir pietiekami atšķirīga. Piemēram, 5. klasē ir vairāki aktīvisti, kuri atbild uz uzdotajiem jautājumiem, bet 6. klasē ir ļoti pasīvi skolēni. „Mākslas skolā, varbūt tāpēc, ka skolēniem ir mākslinieciskākas dvēseles, viņi tomēr mēģina izteikties, cenšas to darīt,” saka Ingars, salīdzinot Baltinavas vidusskolas skolēnus ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolēniem. „Mūsdienu jaunatnes galvenā problēma ir tā, ka viņi neprot izteikties, noformulēt domu, un skolā tas ir ļoti labi jūtams, kaut vai, piemēram, neprot noformulēt, ko vēsta konkrētā epifānija. Un šī problēma ir tāpēc, ka jaunieši nelasa.”

Tā kā Baltinavas vidusskola, kā saka Ingars, ir „latgaliešu saliņa”, tad RTA docētāju priecēja tas, ka bija skolēni, kuri runāja latgaliski.