2019. gada 22. martā RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā.
    


Pirmajā stažēšanās dienā S. Iļjina tikās ar skolas direktori, pārrunājot stažēšanās gaitu. „Hospitēju stundas 6. klasē un 9. klasē,” stāsta S. Iļjina, atklājot, ka pēc hospitēšanas sapratusi to, ka sen neesot bijusi skolā, jo tagadējā skolas vide ir ļoti mainījusies.

„Tas, ka 6. klases skolēni jau var izteikt savu domu angliski, mani patīkami pārsteidza. Skolotāji 90 % runā angļu valodā, iztulko tikai dažus vārdus. Skolēni uzdod jautājumus, komentē, lai arī ar kļūdām, bet angliski,” stāsta RTA lektore, uzsverot, ka būtisks ir tehnoloģiju pielietojums mācību procesā. „Brīvi tiek iesaistītas tehnoloģijas, jo īpaši interaktīvā tāfele. Ir viegli strādāt ar tekstiem, skolēni seko līdzi, uzreiz atbild. Tas ir ļoti efektīvs darbs.”

„Bērni ir ļoti mainījušies. Viņi ir ļoti brīvi, atklāti, labi pārzina tehnoloģijas, skolotājs viņiem ir kā otrais draugs, kuru viņi draudzīgi respektē,” par pirmajiem stažēšanās iespaidiem stāsta S. Iļjina.