2019. gada 9. septembrī RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.

„Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija piedalās projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tieši tādēļ man radās vēlme apmeklēt šo skolu un izmantot iespēju piedalīties vācu valodas nodarbībās, lai izprastu kompetenču pieejas būtību vācu valodas apguvē vidusskolas posmā un iepazītu to praktiskā darbībā,” stāsta K. Laganovska.

Runājot par pirmajiem stažēšanās iespaidiem, viņa atklāj: „Pirmie iespaidi par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju nav pārsteidzoši, jo ar šo izglītības iestādi ir izveidojusies cieša un ilggadēja sadarbība dažādos izglītības virzienos gan ar skolas administrāciju – direktoru Jāni Poplavski, direktora vietnieci izglītības jomā Sandru Drelingu, gan arī ar vācu valodas skolotāju Gintu Lubgāni. Pirmajās tikšanās reizēs ar skolotāju Gintu Lubgāni izrunājām stažēšanās organizatoriskos jautājumus, vienojāmies par stažēšanās grafiku, kā arī pārrunājām stažēšanās mērķus un uzdevumus.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 11. septembrī.