2019. gada 26. septembrī RTA docente, Dr.paed. Svetlana Ušča uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.


„Mēs zinām, ka skolā ir daudz problēmu, tieši tāpēc gribējās paskatīties, kā skolā tiek organizēts mācību process citādā veidā, izmantojot alternatīvu pieeju. Tā kā mana specialitāte ir vairāk saistīta ar speciālo, iekļaujošo un sociālo pedagoģiju, tad man likās interesanti noskaidrot – varbūt šis alternatīvais variants ir tas, ko varam piedāvāt bērniem ar speciālām vajadzībām, bērniem no sociālā riska grupas,” par savu izvēli stažēties Preiļu Brīvajā skolā stāsta S. Ušča.

Pirmajā stažēšanās dienā notika tikšanās ar skolas direktori, skolotājiem. Tika pārrunāta skolas vīzija. „Uzskatu, ka skola sevi pierādīs vai nepierādīs tuvāko piecu sešu gadu laikā. Tikko ir bijis pirmais izlaidums, kurā bija tikai trīs 6. klases absolventi, tāpēc ir ļoti grūti spriest, kā skolēni pēc tam iekļausies apkārtējā sabiedrībā,” stāsta S. Ušča.

Pirmie stažēšanās laikā gūtie iespaidi ir ļoti spilgti: „Pārsteidzoši bija tas, ka skolēni skolotāju uzrunā vārdā un uz „tu”. Ir ļoti draudzīgas attiecības. Skolēniem nav dienasgrāmatu, bet ir laika plānotājs, kurā viņi paši plāno savu laiku. Ļoti simpātiski man likās tas, ka bērniem skolā tiek iemācīta zaļā domāšana – viņi pilnīgi visu šķiro. Bērniem tiek piedāvātas izvēles iespējas jau no bērnudārza posma – brokastīs nav saliktas porcijas, viņi paši tās saliek, izvēlas, kuru putru ēdīs, un ieliek tik daudz putras, cik spēj apēst, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumu. Tāpat viņi paši arī novāc traukus. Viss ir uz ilgtspējību vērsts.”

Ar savu mentori S. Ušča ir pārrunājusi sadarbības iespējas starp Preiļu Brīvo skolu un RTA, proti, ko skola var dot akadēmijai un ko akadēmija – skolai. Kā pirmais sadarbības pasākums tiek plānots oktobrī, kad apvienotā 4.–6.klase dosies uz RTA Multisensoro istabu, kur notiks fiziskā līdzsvara testēšana.

 

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 30. septembrī.