2019. gada 26. septembrī RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.


„Šī skola ir Latgalē vienīgā privātskola. Gribēju noskaidrot, kā šādā skolā tiek organizēts mācību process, jo pirms tam man nebija bijusi nekāda pieredze saistībā ar privātajām mācību iestādēm,” par savu izvēli stažēties Preiļu Brīvajā skolā stāsta A. Kļavinska.

„Pirmajā skolas dienā notika iepazīšanās ar skolas vidi, tikos ar skolas direktori un divām skolotājām, kuras skolā ir arī galvenās skolotājas. Darbs tiek organizēts vairākās klašu grupās vienlaicīgi – ir 1.–3. klašu grupa, 4.–6. klašu grupa, kā arī pirmsskolas grupiņa. Klasē ir ļoti maz bērnu. Bija interesanti uzzināt, ka skolas izveide ir četru ģimeņu iniciatīva. Vecākus, kuru vidū ir gan pedagogi, gan uzņēmēji, neapmierināja esošā izglītības sistēma, un viņi bija gatavi riskēt un izveidot savu skolu. Uzzināju, ar kādām grūtībām nācies saskarties šīs idejas realizētajiem,” stāsta A. Kļavinska.

„Mani uzrunāja tas, ka šajā skolā ir vairāk iespēju pievērst individuālu uzmanību skolēnam, patika īstenotā zaļā koncepcija – katra klase dienā vismaz stundu pavada ārā, ir arī meža skolotāja. Skolēni jūtas brīvi – uzrunā skolotāju un arī mani uz „tu”, stundas laikā klasē var brīvi pārvietoties, piemēram, ja vajag uz tualeti, skolēns neprasa atļauju, bet aiziet un atnāk. Skolēniem maksimāli tiek nodrošināta labjūtība, proti, viss, lai viņi justos labi. Skolēni ļoti brīvi izsaka savu viedokli, nebaidās uzdot jautājumus,” stāsta A. Kļavinska.

 

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 30. septembrī.