2019. gada 9. septembrī RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā.


„Skola ir bagāta ar dažādām senām tradīcijām, arī sporta jomā ir labi sasniegumi. Iekšējā atmosfēra, kas valda skolā, tomēr atšķiras no citām izglītības iestādēm. Gribēju noskaidrot, kā skolā tiek organizēts mācību process,” stāsta A. Kaupužs. „Pirmajā stažēšanās dienā tikos ar skolas direktori. Kad mācījos Rēzeknes 1. vidusskolā, viņa šajā skolā strādāja par skolotāju un mācīja mani. Tagad satikāmies jau citā statusā, – nāku uz Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju gūt pieredzi, bet ne vairs kā skolnieks, bet gan jau kā kolēģis.”

Vērojot sporta stundas, A. Kaupužs nonācis pie pirmajiem secinājumiem, proti, „Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā skolēniem nav problēmu ar disciplīnu, viņi ir ļoti ieinteresēti, aktīvi darbojas. Jaunāko klašu skolēniem ir interesantas, jaunas rotaļas, jo sporta skolotāja regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus”.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 13. septembrī.