2019. gada 26. septembrī RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.


„Tā kā zināju, ka šajā skolā mācās bērni ar attīstības traucējumiem, tātad tiek realizētas speciālās izglītības programmas, bet mēs – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – esam vadošie Latvijā speciālās izglītības īstenošanā, tādēļ vēlējos pavērot, kā notiek šis mācību process,” stāsta J. Dzerviniks.

Pirmajā stažēšanās dienā J. Dzerviniks tikās ar skolas vadību – direktori un direktores vietnieci, ar skolotāju, kas turpmāk būs viņa mentore. Nedaudz tika apskatīta skola. „Preiļu 1. pamatskola ir vizuāli pievilcīga gan no ārpuses, gan arī no iekšpuses. Skolas personāls iesaistās dažādos projektos, direktore ir eksperts citu skolu akreditācijā,” runājot par pirmajiem iespaidiem, stāsta J. Dzerviniks.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 27. septembrī.