2019. gada 26. septembrī RTA asociētā profesore, Dr.paed. Mārīte Rozenfelde uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.


„Tā kā Preiļu 1. pamatskolas iekļaujošās izglītības klasēs mācās ap 20 bērnu, man bija svarīgi pavērot skolotāju darbu, lai saprastu, kā mācību procesā var noderēt speciālā pedagoga zināšanas un pieredze,” par izvēli stažēties Preiļu 1. pamatskolā stāsta M. Rozenfelde (viņas profesionālā darbība saistīta ar speciālo un sociālo pedagoģija un iekļaujošo izglītību, ir sniegusi būtisku ieguldījumu šajā jomā).

Pirmajā dienā, kad tika apmeklēta skola, notika iepazīšanās ar skolas administrāciju un skolotājiem, skolas vidi. Stažēšanās laikā ir plānots ne tikai vērot stundās notiekošo mācību procesu, bet arī ārpusklases pasākumos (viens no kuriem notiks oktobrī) iepazīt gan pedagoģisko procesu, gan pašu skolēnu darbu.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 28. septembrī.