2019. gada 12. decembrī RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā.


Pirmajā stažēšanās dienā Rīgas Franču liceja direktores vietniece iepazīstināja S. Iļjinu ar mācību procesu skolā, nelielā ekskursijā tika aplūkotas skolas renovētās un modernās telpas. Kā atzīst S. Iļjina, tad redzētais esot patīkami pārsteidzis, jo skolā telpu iekārtojums ir rūpīgi pārdomāts, darbu veikšanā piedalījušies paši skolotāji, īstenojot savas ieceres. „Jaunās tehnoloģijas ir pieejamas katrā klasē – interaktīvās tāfeles, baltās tāfeles, mobilās interaktīvās tāfeles, kas ir viegli pārvietojamas uz vēlamo vietu klasē vai pat uz citu telpu. Katras jomas skolotājiem ir sava atpūtas telpa, kurā var gan atpūsties, gan sagatavoties nākamajai lekcijai,” stāsta S. Iļjina.

RTA vieslektore Svetlana Iļjina atzīst, ka Rīgas Franču licejā skolēni ir nosvērti, ļoti motivēti, viņi visu dara paši un saprot, kādēļ to dara. „Angļu valodas stundā skolotāja runā tikai angliski, turklāt augstā līmenī. 9. klases skolēni reaģē, atbildot angliski, arī savā starpā jaunieši brīvi sarunājas angļu valodā. Jāuzsver, ka angļu valoda šajā skolā viņiem ir kā otrā svešvaloda, bet pirmā svešvaloda ir franču valoda. Skolēni strādā kvalitatīvi, jo ir ieinteresēti to darīt. Skolēni mācās mācīties, un to uzreiz var redzēt. Viņus māca adekvāti sevi novērtēt – pēc katras apgūtās tēmas viņi sevi novērtē, viņu darbu novērtē skolotāja, tad vērtējumi tiek salīdzināti,” stāsta S. Iļjina. „Arī skolotāji pilnveido savas zināšanas, apgūst modernās tehnoloģijas. Vienā klasē strādā vairāki skolotāji, proti, angļu valodu māca divi vai trīs skolotāji, sadalot prasmes, – viens ir atbildīgs par lasīšanas prasmju mācīšanu, cits  māca rakstīšanu vai mutisko komunikāciju. Tā kā vienā klasē strādā vairāki skolotāji, līdz ar to tiek pielietotas dažādas metodes angļu valodas apguvē.”

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 16. decembrī.