ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) iesaistītie docētāji šobrīd stažējas dažādās Latvijas skolās, gūstot noderīgu pieredzi par mācību procesa organizēšanu, darbā izmantotajām metodēm, kā arī daloties savā pieredzē un zināšanās. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docente, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele, kura stažējas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, septembra izskaņā Latgales Kultūrvēstures muzejā vadīja ekskursiju ģimnāzijas 7. – 8. klašu audzēknēm, iepazīstinot skolēnus ar RTA dizaina studiju programmu studentu darbu izstādi „Tehnoloģijas dizaina telpā” un RTA dizaina studiju programmām.

 „Stažēšanās gaitā vēlos uzzināt, kā šobrīd notiek apmācības mājturības stundās, jo ar 2020. gadu mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” aizstās mācību priekšmets ar nosaukumu „Dizains un tehnoloģijas”. Gribu noskaidrot, vai arī šobrīd jau kaut kas notiek saistībā ar gaidāmajām izmaiņām,” stāsta D. Apele. Viņa atklāj, ka stažēšanās gaitā vēlas ne tikai gūt jaunu pieredzi, bet arī sniegt savu ieguldījumu mācību procesa dažādošanā. Lai paplašinātu skolēnu redzesloku dizaina jomā,  viņa 7. – 8. klašu audzēknes mājturības stundas laikā Latgales Kultūrvēstures muzejā iepazīstināja ar RTA dizaina studiju programmu studentu darbu izstādi „Tehnoloģijas dizaina telpā” un RTA dizaina studiju programmām.

Pēc izstādes apmeklējuma jaunietēm bija uzdevums padalīties savos iespaidos. Jauniešu atsauksmes liecina, ka redzētais un dzirdētais viņas ir iedvesmojis uzdrošināties būt radošām un ļāvis tuvāk iepazīt dizaina jomu („Apmeklējot šo izstādi es atklāju, cik daudz interesantu un neparastu ideju var rasties, veidojot darbus. Es iedvesmojos no citu cilvēku darbiem, un tagad man arī radās vēlme izdomāt savu neparasto objektu.”).

Daudzi jaunieši līdz šim nebija apmeklējuši tāda veida izstādes, un šī viņiem bija jauna pieredze („Man ļoti patika šī izstāde, jo paplašināja manu redzesloku ar ideju dažādību, savdabīgiem risinājumiem dažādu priekšmetu darināšanā un interjera risinājumā.”; „Man ir prieks par to, ka mums bija tāds radošs un neparasts mājasdarbs. Ja skolotāja mums neuzdotu tādu, tad es vispār neuzzinātu, ka pilsētā notiek tāda izstāde. Īstenībā tā mani kaut kādā veidā pat iedvesmoja. Man sagribējās padarīt arī savu istabu interesantāku un modernāku.”). Tāpat skolēni, vērojot izstādes eksponātus, apjauta, ka lāzertehnoloģijas arvien vairāk ienāk cilvēku dzīvēs un tās izmantojamas arī tērpu un gaismas ķermeņu izstrādē, ka ir svarīgi spēt paskatīties uz pasauli no cita skatupunkta, lai iedvesmotos pats un iedvesmotu citus („Apmeklējot izstādi sapratu, ka ir dažādi unikāli veidi, kā ikdienišķas lietas padarīt īpatnējas un pievilcīgas.”).

Izstādes apmeklējums bija labs piemērs tam, kā dažādot mācību stundas, paplašinot skolēnu redzesloku un parādot viņiem aktuālo un moderno dizaina jomā, kas tiek radīts tepat – dzimtajā Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 14. oktobrī.