Lietuviešu lektores PhD Editas Gelbūdienes lekcijas RTA

 Projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ar lekciju „Veselības psiholoģija studentu dzīves kvalitātes uzlabošanai” uzstājās Kauņas Tehnoloģiju universitātes (KTU) lektore, sociālo zinātņu doktore Edita Gelbūdiene (Edita Gelbūdienė).

Lekcijas ievaddaļā lektore sniedza ieskatu KTU veiktajos studentu dzīvesveida, veselības un fiziskā stāvokļa pētījumos, kuru dati liecina, ka šiem jautājumiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Lekcijas laikā E. Gelbūdiene ne vien runāja par veselīgiem ēšanas paradumiem, stresu un tā vadīšanu, fizisko aktivitāšu un miega nozīmi, pareizu stāju un tehnoloģiju pielietojumu personīgās veselības uzraudzībai, bet arī sniedza vairākus vienkāršus un noderīgus ieteikumus dzīves kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.

Projekta ietvaros E. Gelbūdiene RTA lasīs lekcijas arī pavasara semestrī, kad sniegs ieskatu vardarbības psiholoģijā. Šī tēma lektorei ir svarīga, jo viņa tai padziļināti pievērsusies sava promocijas darba ietvaros, kad pētīja vardarbību ģimenē, šīs problēmas iespējamo risinājumu, meklējot veidus, kā izglītojoši palīdzēt sievietēm, kas nonākušas šādā sarežģītā situācijā, lai viņas spētu palūkoties uz savu dzīvi no cita skatupunkta.

Skatoties nākotnē, E. Gelbūdiene, norāda, ka viņa ir veikusi plašu pētījumu par vardarbību ģimenē Lietuvā un plāno veikt līdzīgu pētījumu Latvijā, kā arī izdot par šo tēmu kādu kopīgu publikāciju.

            E. Gelbūdiene augstu vērtē iespēju darboties projektos, kā lielāko ieguvumu minot daudzās iespējas – mācīties jauno, uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes, iepazīt citu valstu universitāšu darbu, veidot jaunus kontaktus, izdot kopīgas publikācijas, kā arī viņa akcentē, ka dalība projektos paver iespējas jauniem kopīgiem projektiem.

Lektore izsaka pateicību akadēmijai un atzīst, ka ir sajūsmā par RTA centrālo ēku: „Tā ir lieliska! Tik tiešām brīnišķīga! Es šeit jūtos tik labi! Un kolēģi te ir tik pretimnākoši un jauki. Gribu pateikties visiem, jo, nonākot citā valstī, protams esi uztraucies, bet šeit cilvēki tevi satiek tik silti.”