2019. gada 7. novembrī RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.


„Pirmajā stažēšanās dienā piedalījos latviešu valodas un literatūras stundās, kā arī kontaktējos ar skolotāju – pārrunājām metodiku, izvērtējām zināšanu līmeni u.tml.,” stāsta S. Murinska. „Tā kā mācījos Rēzeknes 1. vidusskolā (kas, apvienojot ar Rēzeknes Valsts ģimnāziju, tagad kļuvusi par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju), tad daudzi skolotāji jau ir zināmi, tādēļ stažēšanās skolā bija kā patīkama atgriešanās vidusskolas laikā.”

„Pirmā diena pagāja ļoti raiti – katra nākamā stunda bija iedvesmojoša un izglītojoša. Manuprāt, skolotāja Indra Gailīte ir savā īstajā vietā, jūt, kas uzrunā bērnus un kā viņiem iemācīt latviešu valodu un literatūru. Visās stundās valdīja pozitīva atmosfēra un darbīgums. Varbūt jutos tik labi, jo es to visu vēroju no malas, bet biju pozitīvi pārsteigta par skolotājas darbu, kā arī guvu jaunas mācību vielas pasniegšanas metodes,” savos pirmajos iespaidos par stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā stāsta S. Murinska.

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 11. novembrī.