2019. gada 12. septembrī RTA docente, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.


„Stažēšanās gaitā vēlos uzzināt, kā šobrīd notiek apmācības mājturības stundās, jo ar 2020. gadu mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” aizstās mācību priekšmets ar nosaukumu „Dizains un tehnoloģijas”. Gribu noskaidrot, vai arī šobrīd jau kaut kas notiek saistībā ar gaidāmajām izmaiņām,” stāsta D. Apele.

Runājot par pirmajiem iespaidiem, kas gūti, uzsākot stažēšanos, D. Apele uzsver, ka Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā strādā ļoti profesionāli un radoši skolotāji, arī skolēni aktīvi piedalās mācību procesā. Stažēšanās gaitā RTA lektore plāno ne tikai gūt jaunu pieredzi skolā, bet dalīties arī savās zināšanās, piemēram, 26. septembrī D. Apele Latgales Kultūrvēstures muzejā vadīs ekskursiju divām Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 9. klasēm, iepazīstinot skolēnus ar RTA dizaina studiju programmu studentu darbu izstādi „Tehnoloģijas dizaina telpā” un RTA dizaina studiju programmām.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 16. septembrī.