2020. gada 5. oktobrī RTA docents, Dr.psych. Ēriks Kalvāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā.

“Šo skolu kā stažēšanās vietu izvēlējos, jo te ir iespēja papildināt pieredzi darbā ar bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem, kā arī skolā strādā divi psihologi, kuru pieredze man šķiet interesanta,” stāsta Ē. Kalvāns.

Pirmie iespaidi par Rēzeknes pamatskolu-attīstības centru RTA docētājam ir ļoti pozitīvi. “Skolā strādā dažādu nozaru speciālisti, kas nepieciešami bērnu attīstības traucējumu korekcijai. Šie speciālisti strādā kā komanda. Darbā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes, kas stimulē bērnu attīstību un koriģē bērnu individuālos traucējumus. Priekšmetu skolotāji plaši izmanto dažādus uzskates līdzekļus, bērnu sensoro stimulāciju, teorētiskais materiāls tiek nostiprināts praktiski. Bērniem ir iespēja novērtēt gan to, ko viņi iemācījušies stundās, gan arī viens otra sasniegumus. Skolotāji mēģina atrast individuālo pieeju katram bērnam. Tāpat pozitīvi vērtējams ir tas, ka notiek cieša sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem. Jāuzsver, ka skolā ir izveidots “Sajūtu kabinets”, kur praktisko nodarbību gaitā  tiek attīstītas bērnu sensorās iemaņas un mikromotorika,” stāsta Ē. Kalvāns.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 7. oktobrī.