Projekta vadītāja

Prof. Sanita Lazdiņa – Sanita.Lazdina@rta.lv

Projekta vadītājas asistente

Inga Kaļva-Miņina – Inga.Kalva@rta.lv

Projekta izpildītāji

Sandra Murinska - Sandra.Murinska@rta.lv

Mihails Kijaško - Mihails.Kijasko@rta.lv  - līdz 1.11.2019.

Mārtiņš Spridzāns - Martins.Spridzans@rta.lv - no 1.11.2019.

Iesaistītās personas

RTA personāls, Latvijas skolu skolotāji, doktoranti, ārzemju mācībspēki