2019. gada 9. decembrī RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos

Rīgas Franču licejā.


„Rīgas Franču licejs ir viena no skolām, kur tiek aprobēts jaunais mācību saturs kompetenču pieejas ietvaros. Līdz ar to jau stažēšanās sākumā, tiekoties ar mentori Ilzi Mateviču, vienojāmies par rezultātu, ko būtu iespējams sasniegt, izmantojot skolotājas pieredzi, metodiskos resursus,” stāsta R. Burceva.

 Pirmajā stažēšanās dienā R. Burceva kopā ar mentori pārsprieda iespējas ne tikai vērot un analizēt mācību stundas, bet arī piedalīties citos sākumskolas pasākumos, piemēram, egles iedegšanas pasākumā, Ziemassvētku koncertā, labdarības akcijā Mežciema pansionātā u.c.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 11. decembrī.