21.09.2022. - ESF projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” tuvojas noslēgumam


ESF projekts “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) sākās 2018. gada 1. oktobrī. Projekta laikā tika stiprināts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskais personāls, pilnveidojot 16 docētāju profesionālo kompetenci un nodrošinot doktorantu un ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā.

No 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam skolās stažējās un jaunu pieredzi guva 16 RTA docētāji: Antra Kļavinska (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Preiļu Brīvā skola), Ingars Gusāns (Baltinavas vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola), Jānis Dzerviniks (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Preiļu 1.pamatskola), Karīne Laganovska (Baltinavas vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Mārīte Opincāne (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Rita Burceva (Rēzeknes sākumskola, Rīgas Franču licejs), Svetlana Iļjina (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Svetlana Ušča (Preiļu Brīvā skola), Mārīte Rozenfelde (Preiļu 1. pamatskola), Diāna Apele (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”), Aivars Kaupužs (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola), Vladislavs Malahovskis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), Sandra Murinska (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs), Ēriks Kalvāns (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) un Silvija Mežinska (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola). Stažēšanās laikā RTA docētāji guva vērtīgu pieredzi par mācību procesa organizēšanu, darbā izmantotajām metodēm, kā arī daloties savā pieredzē un zināšanās.

Projekta laikā RTA akadēmiskais personāls pilnveidoja digitālās un profesionālās angļu valodas prasmes (apgūstot angļu valodu atbilstoši savam zināšanu līmenim –  A2, B1-B2 vai C1-C2 grupā), attīstīja līderību un sadarbības prasmes.

RTA akadēmiskajā un zinātniskajā darbā tika iesaistīti vietējie un ārvalstu speciālisti, kas prioritāri specializējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, informācijas tehnoloģiju pielietošanā izglītībā un reģionālistikā (izglītības procesu izpētē Latgalē Latvijas un Eiropas izglītības telpas kontekstā). RTA studiju procesā iesaistījās un lekcijas vadīja četri doktoranti – vieslektors Mārtiņš Spridzāns un vieslektores Iveta Katelo, Līvija Jankovska un Aija Vindeče, kā arī četri ārzemju mācībspēki – PhD Joanna Lizut, lektore (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Poland, Warsaw), PhD Edita Gelbūdiene (Edita Gelbūdienė), lektore (Kaunas University of Technology, Kaunas), Prof. Nikole Nau (Nicole Nau), viesprofesore  (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany) un viesprofesors no Itālijas Gabriele Iannaccaro (University of Milano-Bicocca,Italy). Divi no doktorantiem – Iveta Katelo un M. Spridzāns šajā laikā ir aizstāvējuši doktora disertācijas un abi turpinās darbu RTA. Arī profesore N. Nau turpina sadarbību ar RTA, vadot lekcijas un sniedzot konsultācijas doktorantiem.

ESF projekts “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) noslēgsies 2022.gada 30.septembrī.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 21.septembrī.