27.05.2022. - ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” izpildītājs Mārtiņš Spridzāns aizstāvēja promocijas darbu


No 2019. gada 1. novembra Mārtiņš Spridzāns veic ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” izpildītāja pienākumus.

 Spridzans

2022. gada 26. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības zinātņu promocijas padomes atklātajā sēdē M. Spridzāns veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu “E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē” (zinātniskais vadītājs Dr. paed. profesors Jānis Dzerviniks) un ieguva zinātņu doktora (Ph.D.) grādu izglītības zinātnēs, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 27.maijā.

Foto: A. Abuže