29.12.2021. - Turpinās darbs ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports””

Logo

Sākoties 2022.gadam, ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) varam atskatīties uz 2021./2022.studiju gada pirmajā pusē īstenotajām aktivitātēm.

Oktobrī tika uzsākts intensīvs angļu valodas apguves posms, kas ilga līdz 1. decembrim. Projektā iesaistītie Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētāji – Aina Strode, Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska, Diāna Apele, Ingars Gusāns, Svetlana Iļjina, Jānis Dzerviniks, Ēriks Kalvāns, Karīne Laganovska, Aivars Kaupužs, Vladislavs Malahovskis, Mārīte Rozenfelde, Mārīte Opincāne, Rita Orska, Svetlana Ušča – apguva angļu valodu atbilstoši savam zināšanu līmenim –  A2, B1-B2 vai C1-C2 grupā. Nodarbības notika tiešsaistē, un tās vadīja pasniedzēja Silvija Ligita Daina Andernovics.

Darbu projektā pabeidza ārvalstu pasniedzējs viesprofesors no Itālijas Gabriele Iannaccaro. Projektā iesaistītie doktoranti – vieslektores Līvija Jankovska un Aija Vindeče – turpina iesākto darbu, vadot lekcijas RTA studentiem.

 

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 29.decembrī.