Noslēgusies RTA docētāju stažēšanās skolās


Noslēdzoties 2020./2021. studiju gadam, noslēgusies arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētāju stažēšanās skolās, kas tika īstenota ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā.

No 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam skolās stažējās un jaunu pieredzi guva 16 RTA docētāji: Antra Kļavinska (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Preiļu Brīvā skola), Ingars Gusāns (Baltinavas vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola), Jānis Dzerviniks (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Preiļu 1.pamatskola), Karīne Laganovska (Baltinavas vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Mārīte Opincāne (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Rita Burceva (Rēzeknes sākumskola, Rīgas Franču licejs), Svetlana Iļjina (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Svetlana Ušča (Preiļu Brīvā skola), Mārīte Rozenfelde (Preiļu 1. pamatskola), Diāna Apele (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”), Aivars Kaupužs (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola), Vladislavs Malahovskis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), Sandra Murinska (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Franču licejs), Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs), Ēriks Kalvāns (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) un Silvija Mežinska (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola).

Projektā iesaistītie RTA docētāji ir noslēguši stažēšanās posmu skolās, gūstot noderīgu pieredzi par mācību procesa organizēšanu, darbā izmantotajām metodēm, kā arī daloties savā pieredzē un zināšanās. Stažēšanās ir notikusi gan klātienē, gan, ņemot vērā Covid-19 apstākļus, arī attālināti.

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 11.jūlijā.