30.09.2021. - Turpinās darbs ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports””

Logo

Uzsākoties 2021./2022. studiju gadam, turpinās darbs arī ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002).
Uzsākot projekta jauno posmu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju procesā ir iesaistījušās un lekcijas vada divas doktorantes – vieslektores Līvija Jankovska un Aija Vindeče, kā arī viesprofesors no Itālijas Gabriele Iannaccaro.
Projektā iesaistītie RTA docētāji ir noslēguši stažēšanās posmu skolās, gūstot noderīgu pieredzi par mācību procesa organizēšanu, darbā izmantotajām metodēm, kā arī daloties savā pieredzē un zināšanās.
Oktobrī tiks uzsākts intensīvs angļu valodas apguves posms, kas ilgs līdz 1. decembrim. Projektā iesaistītie RTA docētāji apgūs angļu valodu atbilstoši savam zināšanu līmenim –  A2, B1-B2 vai C1-C2 grupā. Nodarbības notiks tiešsaistē, un tās vadīs pasniedzēja Silvija Ligita Daina Andernovics.
 
Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 30.septembrī.