RTA docētāju stažēšanās skolās laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.maijam

Nr.p.k. Docētājs Periods Īstenošanas vieta Skolotājs
1.  Antra Kļavinska  Marts - Maijs  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  Vita Borisa
2.  Ingars Gusāns  Marts - Maijs  Baltinavas vidusskola  Anita Ločmele
3.  Ingars Gusāns  Marts - Maijs  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  Sandra Kļaviņa
4.  Jānis Dzerviniks  Februāris - Maijs  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  Jānis Poplavskis
5.  Karīne Laganovska  Februāris - Maijs  Baltinavas vidusskola  Tatjana Bolgarova
6.  Mārīte Opincāne  Marts - Maijs  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija  Olga Supe
7.  Rita Burceva  Aprīlis  Rēzeknes sākumskola  Ruta Silicka
8.  Svetlana Iļjina  Marts - Maijs  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija  Olga Burova

RTA docētāju stažēšanās skolās laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. maijam

Nr.p.k.

Docētājs

Periods

Īstenošanas vieta

Skolotājs

1.

 Antra Kļavinska

 Septembris – Maijs

 Preiļu Brīvā skola

 Sanita Šuķe-Rasima

2.

 Svetlana Ušča

 Septembris – Maijs

 Preiļu Brīvā skola

 Aija Vanaga

3.

 Mārīte Rozenfelde

 Septembris – Maijs

 Preiļu 1. pamatskola

 Anna Dzidra Bernāne

4.

 Jānis Dzerviniks

 Septembris – Maijs

 Preiļu 1. pamatskola

 Laila Vibornā

5.

 Karīne Laganovska

 Septembris – Maijs

 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

 Ginta Lubgāne

6.

 Diāna Apele

 Septembris – Maijs

 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

 Velta Dzervinika

7.

 Aivars Kaupužs

 Septembris – Maijs

 Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

 Svetlana Zalužinska

8.

 Vladislavs Malahovskis

 Oktobris – Maijs

 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

 Ilona Lagzdiņa

9.

 Sandra Murinska

 Novembris – Maijs

 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

 Indra Gailīte


RTA docētāju stažēšanās skolās laikā no 2020. gada 1.oktobra līdz 2021. gada 30.jūnijam

Nr.p.k.

Docētājs

Periods

Īstenošanas vieta

Skolotājs

1.

  Angelika Juško-Štekele

   Oktobris – Jūnijs

  Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

   Ilona Saule

2.

  Ēriks Kalvāns

   Oktobris – Jūnijs

  Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

   Aļona Viļuma

3.

  Sandra Murinska

   Oktobris – Jūnijs

  Rīgas Franču licejs

   Lita Silova